Simon fra Kyrene, ble ifølge evangeliene tvunget til å bære Jesu kors.