Akvilas, bibelsk skikkelse, jøde som sammen med sin kone, Priskilla, hadde stor betydning i flere urkristne menigheter (Apg 18,2, Rom 16,3). De flyktet fra Roma pga. keiser Claudius' edikt mot jødene der, og kom til Korint, der Paulus bodde og arbeidet hos dem. Senere dro de til Efesos, der de lærte opp Apollos. Til slutt vendte de trolig tilbake til Roma.