Bibelkritikk, oppstod på 1800-tallet som betegnelse på den tolkning og utforskning av Bibelen som tok nye vitenskapelige metoder, bl.a. historisk-kritisk lesning, i bruk. Mens betegnelsen ennå brukes på engelsk om den vitenskapelige metodiske utprøving av bibelske tekster (Bible criticism), gav polemiske angrep i norsk sammenheng betegnelsen klang av nedbrytende og trosfiendtlig aktivitet. Derfor foretrekkes betegnelser som bibelvitenskap. Se også Bibelen (bibelvitenskap).