Vulgata, siden 1200-tallet betegnelse på den latinske bibeloversettelse som i vestkirken hadde vært den vanlig brukte oversettelsen siden 600-tallet. Vulgata bygger i hovedsak på Hieronymus' oversettelse (382–405), som han fikk i oppdrag av paven å lage fordi de latinske oversettelsene som forelå, kalt Vetus Latina, stemte dårlig overens. I evangeliene reviderte han mye for å bringe dem så nær den greske teksten som mulig, men for resten av Det nye testamente foretok han bare mindre endringer. Viktigst er det at Hieronymus forlot den tradisjon å basere Det gamle testamente på den greske versjon Septuaginta, og i stedet prioriterte den hebraiske teksten (bortsett fra Salmenes bok og andre pseudepigrafiske skrifter som bare forelå på gresk). Den første trykte bok, Gutenbergs bibel i 1456, var Vulgata. Under motreformasjonen fastslo Trientkonsilet 1546 at Vulgata skulle være den romersk-katolske kirkes offisielle bibeltekst. En endelig versjon ble forsøkt utgitt 1590 på oppdrag av Sixtus 5, og kalles derfor editio Sixtina. På grunn av mange feil ble den senere erstattet av editio Clementina, som Clemens 8 fikk utgitt 1592. En stor tekstkritisk utgave, som registrerer alle middelalderlige varianter, ble utgitt 1926-1995. 25. april 1979 utga den katolske kirke en ny utgave av Vulgata, kalt Nova Vulgata.