Evangelium aeternum, uttrykk i Det nye testamente, Åp 14,6, der det brukes om et budskap som en engel skal forkynne for alle nasjoner ved tidenes ende. Spekulative teologer har syslet med tanken om endetidens evangelium. I høymiddelalderen opptok abbeden Joachim av Fiore evangelium aeternum som et slagord og proklamerte at åndens eller det evige evangeliums tid var kommet nær. I 1255 utgav Gerardino av Borgo San Domino, en av Joachims elever, hans verker under overskriften Evangelium aeternum, og proklamerte at hans skrifter var selve det evige evangelium. Dette evige evangeliet erstattet Jesu evangelium i Det nye testamente.