Agrafa, ord som tilskrives Jesus, men ikke er belagt i de fire nytestamentlige evangelier. Det finnes flere slike ord i andre nytestamentlige tekster, jfr. Apg 11,16; 20,35 og 1 Tess 4,15. For øvrig finnes agrafa som tilføyelser i bibelhåndskrifter, i sitater hos kirkefedrene, i tidlige liturgier og kirkeordninger og også i polemiske tekster fra motstandere av kristendommen. Verdien av apokryfe evangelier som belegg for agrafa, er omstridt. Men mange mener at særlig Tomasevangeliet gjengir ellers ukjente og ekte Jesus-ord.