Theodor von Zahn, tysk teolog, professor i nytestamentlig teologi ved flere universiteter. Zahn var representant for den konservative retningen i protestantisk bibelforskning. Han utgav bl.a. en kommentarserie til Det nye testamente, der han selv skrev kommentarene til hovedskriftene. Adlet 1906. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.