Agabus, vandreprofet fra den kristne urmenighet i Jerusalem. Han forutsa en hungersnød og Paulus' fengsling i Jerusalem (Apg 11,27–30 og 21,10–11).