Comma Johanneum, betegnelse på en sekundær utvidelse av teksten til 1 Johs 5,7–8 fra sent på 300-tallet. Den utvidede versjonen lyder slik: «Det er tre som vitner på jorden: Ånden og vannet og blodet, og de tre er ett. Og det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet (Sønnen) og Ånden, og disse tre er ett (i Kristus Jesus).» Siden denne teksten primært er på latin, antas den å stamme fra Nord-Afrika eller Spania, og at den trolig skyldes diskusjon om treenighetslæren. Pavestolen forbød i 1897 å dra ektheten av denne bibelteksten i tvil, men har siden 1927 tillatt ulike meninger om saken.