Apollos, innflytelsesrik lærer og forkynner i urkirken. Jøde fra Alexandria, godt skolert i skriftutleggelse og talekunst. Ifølge Apg 18,24–30 opptrådte han først i Efesos, der han begeistret og begavet forkynte om Jesus. Priskilla og Akvilas tok seg av ham og gav ham videre opplæring i troen, før han reiste videre til Korint. Paulus henviser til Apollos flere ganger i 1 Kor (1,12; 3,4–9,22; 16,12). Av dette fremgår at Apollos spilte en rolle i de stridigheter som splittet menigheten i Korint. Selv om Paulus refser partivesenet, omtaler han Apollos med respekt.