Noli me tangere, 'rør meg ikke', den latinske versjon av de gåtefulle ord som den oppstandne Kristus sa til Maria Magdalena, da han viste seg for henne i hagen utenfor graven (Joh 20,17). Brukes også som navn på dette motivet i kristen billedkunst.