Josef Kaifas, svigersønn av ypperstepresten Annas og hans etterfølger i embetet. Han ble innsatt av den romerske landshøvding Valerius Gratius og avsatt av en annen romer, legaten Vitellius. Kaifas var leder av Sanhedrin ('det høye råd') under prosessen mot Jesus (Matt 26,3; 57–68; Joh 18,13–24).