Talsmannen, den norske oversettelsen av den navnelignende betegnelsen paraklet, som i Joh 14-16 brukes om Den hellige ånd.