Efeserbrevet, fork. Ef, et av brevene i Det nye testamente; etter tradisjonell oppfatning skrevet av Paulus til menigheten i Efesos mens han var i fangenskap i Roma. Det har mange overensstemmelser med Kolosserbrevet, mens språk og stil avviker ganske mye fra brevene vi med sikkerhet kan tillegge Paulus. Også innholdsmessig representerer det en videreutvikling av tidligere paulinske posisjoner. Mange mener derfor at det er skrevet etter Paulus' død, innenfor en paulinsk tradisjon. Brevets hovedmotiv er den nye enhet i Kristus som forsoner og forener mennesker som tidligere var fiender og fremmede. Enhetsforestillingen antar også kosmologiske dimensjoner. Siden ordene «i Efesos» mangler i de eldste håndskriftene, kan Efeserbrevet opprinnelig ha vært et rundskriv med åpen adresse.