Betfage, landsby ved Oljeberget like utenfor Jerusalem, der disiplene hentet eselet som Jesus brukte da han red inn i Jerusalem (Matt 21,1). Stedet kan i dag ikke påvises.