Adolf Schlatter, sveitsisk teolog; professor i Det nye testamente i Tübingen 1898–1922. Han tok avstand fra den idealistiske radikale teologi, og ønsket å vekke til inderlig tro gjennom enkel tekstutlegging.