Bibelteologi, systematisk eller tematisk fremstilling av de bibelske skrifters teologiske profil og innhold, samlet eller enkeltvis, eventuelt gruppert etter forfatterskap. Noen ganger brukes betegnelsen også mer spesifikt om hvordan forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente er å forstå teologisk.