Den hellige Anna, ifølge tradisjonen Jomfru Marias mor. Hun er ikke omtalt i Det nye testamente, men var ifølge senere tradisjon født i Betlehem av presteslekt og gift med Joakim. Etter 20 års barnløst ekteskap ble Maria født. Festdag 26. juli.