Priskilla, el. Priska, en fremstående kristen kvinne i første århundre omtalt både i Apostlenes Gjerninger (Priskilla, kap 18) og av Paulus (Priska, 1 Kor 16,19; Rom 16,3–5). Hun var gift med Akvilas, og de var blant de jødene som ble fordrevet fra Roma ved keiser Claudius' edikt i år 49. Antagelig var de allerede da kristne. De etablerte seg med et teltmakerverksted i Korint, der de traff Paulus som bodde og arbeidet hos dem. Siden drog de med ham til Efesos. Ifølge Apg 18 underviste de der den begavede Apollos i den kristne tro. Siden Priskas navn uvanlig nok er stilt foran mannens, var hun trolig den mest betydningsfulle av de to. Senere kirkelig tradisjon knyttet Priska til en kirke på Aventinerhøyden i Roma.