disippel

Kristus med disiplene under nattverdsmåltidet. Malt av Giovanni Baronzio på midten av 1300-tallet. Galleria Nazionale i Urbino

Nattverden
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Disippel ble i eldre tid alminnelig brukt i betydningen lærling, elev. I våre dager brukes ordet mest i religiøs sammenheng om en religionsstifters tilhengere, særlig i forbindelse med Jesu disipler.

Faktaboks

Etymologi
av latin ‘elev, lærling’

Jesu disipler

Ordet «disippel» brukes vanligvis om Jesu nærmeste tilhengere. På gresk heter det mathetês og på latin discipulus. Begge ordene betyr «elev», «læresvenn». Jesus var disiplenes rabbi (læremester), og mange av dem hadde brutt opp fra sitt vanlige liv for å følge ham.

Jesu disipler var både kvinner og menn. Blant de mannlige disiplene var Simon Peter sentral, mens Maria fra Magdala (Magdalena) spilte en viktig rolle blant kvinnene.

Disippel i evangeliene og hos Paulus

I evangeliene opptrer også grupper av disipler, og «de tolv» utgjorde en egen krets, jamfør Lukasevangeliet kapittel 6, vers 14–16: Simon Peter, Andreas, Jakob (sønn av Sebedeus), Johannes, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob (sønn av Alfeus), Simon seloten, Judas (Jakobs sønn) og Judas Iskariot. Hos Lukas identifiseres de tolv med apostlene (gresk, «utsending») og utgjør nærmest et apostelkollegium. Tolvtallet korresponderer med Israels tolv stammer, og de betraktes som gudsfolkets nye lederskap.

Selv om Jesu disipler i alminnelig språkbruk blir brukt ensbetydende med disse tolv apostlene, er det ikke grunnlag for dette i Det nye testamentet. Selv Lukas bruker disippelbegrepet langt videre enn apostelbegrepet, som han begrenset til de tolv. I en viss forstand er alle som har Jesus som læremester, Jesu disipler, jamfør den såkalte dåps-/misjonsbefalingen (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 19).

Alle evangeliene forteller at Jesus spesielt valgte ut tolv menn som disipler og siden sendte dem ut som «apostler» for å forkynne budskapet om Guds rike. Ordet apostolos er gresk, men det må forstås på bakgrunn av den hebraiske termen shaliah («stedfortreder med juridiske fullmakter»), «en utsending er som den som har sendt ham». Det er kun hos Lukas vi finner en eksklusiv bruk av aposteltermen, i Det nye testamentet ellers kan utsendinger av forskjellige slag kalles apostler. Paulus kjempet iherdig for å bli anerkjent som apostel (for eksempel 1 Korinterbrev kapittel 9; 2 Korinterbrev kapittel 1–3 og 10–12; Galaterbrevet kapittel 2), og i navnelisten i Romerbrevet kapittel 16 kalles også kvinnen Junia for apostel (vers 7).

Det foreligger i Det nye testamentet ikke tydelig belegg for en spesiell apostolisk suksesjon. Riktignok blir det valgt en ny apostel etter Judas Iskariot (Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 15–26), men det samme skjer ikke etter Jakobs død (Apostlenes gjerninger kapittel 12, vers 2).

Senere bruk

Fra midt på 100-tallet blir betegnelsen «apostel» hovedsakelig brukt om Jesu disipler og noen av de tidligste tilhengerne hans, deriblant Paulus som «hedningenes apostel». Men den blir også siden brukt om enkelte skikkelser i kristendommens senere historie, vanligvis i sammenheng med misjon, for eksempel om Ansgar som «Nordens apostel». Kirkefedrene kan dessuten omtale Maria fra Magdala som «apostola apostolorum» («apostel til apostlene»).

Ordet «disippel» blir i moderne hverdagsspråk også brukt om tilhengere av religiøse, populærkulturelle eller andre lederskikkelser, ofte i en spøkefull tone.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg