Den ytterste dag, i Det gamle testamente betegnelse for dommedag, den dagen tiden opphører og verden går til grunne; i Det nye testamente bare brukt i Joh 6. I nyere oversettelser er ytterste erstattet av siste.