Nasareer, eller nasoreer, person fra Nasaret, et av Jesu tilnavn som siden noen ganger ble brukt om hans tilhengere (Apg 25,5), parallelt med betegnelsen «kristen». På 300-tallet forekommer det som særbetegnelse på Jesus-troende jøder i Syria. De hadde sitt eget evangelium, noen ganger misvisende omtalt som Nasoreerevangeliet. Dette har trolig vært på arameisk og hatt likhetstrekk med Matteusevangeliet, men er i dag tapt.