BFBS, britisk bibelselskap, stiftet 1804. BFBS ble pioneren, både i oversettelsesarbeidet (ca. 100 språk) og gjennom sin støtte i dannelse av andre nasjonale bibelselskaper (United Bible Societies, 1946). Allerede 1816 gav kong Karl Johan den betydelige pengegave som førte til dannelsen av Det norske bibelselskap og samarbeid med BFBS. Siden 1974 har BFBS' arbeid vært samlet om Europa, det Nære Østen, Afrika og Australia. Man unngår mest mulig forklarende noter, som kan skape strid. Da BFBS i 1826 fattet vedtak om å utelukke de apokryfe bøker, førte det til splittelse i Europa.