Isagogikk, fagdisiplin som omhandler de bibelske skrifters tilblivelseshistorie og litterære art.