Landsby på skråningen av Oljeberget, 3 km øst for Jerusalem. Ifølge Joh 11 hjemstedet til søsknene Marta, Maria og Lasarus, som var Jesu venner. Jesus oppholdt seg her før han drog inn i Jerusalem den siste påsken. Landsbyen kalles i dag El-Asarieh, som er den arabiske form for Lasarion, et navn fra 300-tallet på stedet og på kirken som ble bygd over det som etter tradisjonen var Lasarus' grav.