Norske arkitekter og arkitektkontorer fra 1900 til i dag

Forhistorisk tidI historisk tid var Norge et økonomisk fattig land. Fordi det krever store ressurser å utvikle en monumental eller representativ byggekunst, var Norge fattig på arkitektur. Et unntak danner imidlertid gravhaugene, som hadde en blomstringsperiode i jernalderen. I en særstilling står Raknehaugen på Romerike i Akershus (cirka 400–600 e.Kr.), som er en av Nord-Europas største.I det avsidesliggende Norge har det derimot kunnet oppstå tradisjonsrike og egenartede folkelige byggeskikker av høy kvalitet og med tre som det dominerende materiale. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Cappelen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 275 artikler: