Norges tidligste arkitektur er gravhaugene fra jernalderen. Deretter finnes det eksempler på bolighus som lå i klynger på gårder, et rekonstruert bygningsanlegg er Ullandhaug i Stavanger fra 400- og 500-tallet evt. Vikingenes boliger synes i stor grad også å ha vært langhus. Et eksempel er den rekonstruerte bygningen på Borg i Lofoten fra 600- til 800-tallet. Hele artikkelen

Ny artikkel