Gudmund Hoel, født i Kragerø, norsk arkitekt, utdannet som bygningsingeniør. Etter å ha arbeidet ved flere arkitektkontorer i Kristiania startet han egen praksis 1910, men allerede 1913 ble han leder for det nyopprettede NSBs arkitektkontor, en stilling han hadde til han sluttet 1947. Han og hans arkitektkolleger tegnet et stort antall stasjonsbygninger, noen hoteller for Norsk Spisevognselskap, transformatorer, lokstaller, verksteder o.l., men det kan ofte være vanskelig å vite nøyaktig hvilke bygninger han og hvilke kollegene tegnet, da de samarbeidet tett. Av banestrekninger bygd i hans ledertid kan nevnes «de nye» stasjonene Vestbanen-Asker, Raumabanen, Numedalsbanen, Sørlandsbanen, Kragerøbanen, Bratsbergbanen Skien-Nordagutu, Flåmsbanen og store deler av Nordlandsbanen. Arkitektkontorets bygninger fulgte tidens stilutvikling, fra en nasjonalt preget nybarokk rundt den første verdenskrig, via nyklassisisme fra 1920-årene av til en litt forsiktig, funkispreget stil frem til etter den annen verdenskrig.