Harald Thorbjørn Sund, født i Gildeskål, norsk arkitekt. Utdannet i Trondheim og London. Hans produksjon består hovedsakelig av kirker, bl.a. Majorstuen kirke i Oslo (oppr. Prestenes kirke, 1926) i samarbeid med August Nielsen og Svolvær kirke (1934), i tillegg til en lang rekke kirkerestaureringer i samarbeid med Riksantikvaren.