Peter Daniel Hofflund, norsk arkitekt, utdannet ved NTH 1919, egen praksis i Oslo fra 1925. Tegnet bl.a. Trondhjems kunstforening (1930, Houens fonds diplom 1931), «Handelscentralen» (forretningsgården med Bakkekroen på Smestad, Oslo, 1935) og Telegrafbygningen, Kongens gate 8 i Trondheim (1937–40, Houens fonds diplom 1948). Hans nyere bygg er i en moderat funksjonalisme. Han arbeidet også med kirkerestaureringer (Gamle Aker kirke og Trefoldighetskirken). Byarkitekt i Oslo 1945–47 og 1951–67; byens siste byarkitekt.