Erik Lorange, norsk arkitekt. Utdannet ved Norges tekniske høgskole 1942. Arbeidet med Brente steders regulering, som reguleringsarkitekt i Alta fra den annen verdenskrigs slutt og som nestleder i Oslo fra 1947, og utgav 1950 boken Fra gjenreising til nyreising. Byplansjef i Kristiansand 1950–62 og fylkesreguleringsarkitekt i Vestfold 1965–71. Professor i planfag ved Arkitekthøgskolen i Oslo 1971–86. Har utgitt bøkene Regional tenking (1977), Byen og landskapet, rommene i byen (1984) og Historiske byer (2 bd., 1990, 1995), og er medforfatter av Town Planning in the Nordic Countries (1987).