Øivin Holst Grimsgaard, født i Åsgårdstrand, norsk arkitekt. Utdannet ved NTH 1923. Egen praksis i Chicago 1929–31, senere i Oslo, især i forbindelse med byggeoppgaver som har krevd det ekstraordinære med hensyn til teknisk utførelse, bl.a. som byggeleder ved Oslo Rådhus og Rikshospitalets nybygging, og som arkitekt for forskningsinstituttene på Gaustad i Oslo. Han gjorde også en betydelig innsats i byggforskningen.