Ola Henrik Schumann Olsen, født i Bergen, norsk arkitekt. Utdannet i Tyskland. Han var en av de mest benyttede arkitekter i 1920-årene. Hans mange villaer var med på å forme Bergens-skolen som en videreutvikling av bergensk byggeskikk fra 1700- og 1800-tallet.