Kåre Kvilhaug, norsk arkitekt. Utdannet ved Norges tekniske høgskole 1949; lærer samme sted 1949–91, professor 1984–91. Han hadde egen praksis ved siden av undervisningen sammen med Jo Svare 1956–75, og har oppført Orkanger aldershjem (1951–55) og Universitetsbiblioteket i Bergen (1956–61) etter førstepremier i konkurranser. Tekniske etaters nybygg i Trondheim stod ferdig 1972. Han har også tegnet en rekke skoleanlegg, og restaurert mange bygninger.