Arne Pedersen, født i Sarpsborg, norsk arkitekt. Eksamen fra Norges tekniske høgskole 1921. Egen praksis i Oslo fra 1925. Som fast arkitekt for Borregaard A.S. fra samme år, tegnet han arbeiderboliger for selskapet i Sarpsborg (1928), som er et meget tidlig eksempel på småhus i funksjonalistisk stil. I kompaniskap med Reidar Lund fra 1936.