Paul Armin Due, norsk arkitekt, sønn av Paul Due. Etter utdannelse i Hannover hadde han to års praksis i Tyskland, før han begynte som arkitekt i farens firma 1898. Firmaet var på denne tiden særlig engasjert i tegning av stasjonsbygninger for Statsbanene, og Paul Armin Due fikk etter hvert stadig mer selvstendige oppgaver. Et stort antall stasjonsbygninger, tidligere tilskrevet faren, ble tegnet av sønnen, dette gjelder særlig fra 1900 og fremover. Paul Armin Dues stasjonsbygninger, som f.eks Gjøvik stasjon og mange av Bergensbane-stasjonene, har ofte et tidstypisk tysk preg med innslag av jugendstil. Paul og Paul Armin Due samarbeidet nært og i mange kilder er de blitt blandet sammen. - Bilde, se også jernbanestasjon.