Ivar Næss, født i Asker, norsk arkitekt. Etter utdannelse ved Den kgl. Tegneskole studerte han et år i London. Hans første store arbeid, Frogner kirke i Oslo (1905–07), med råkoppfasade og asymmetrisk tårnplassering, er et godt eksempel på den engelsk-influerte normanniske stilen. Som arkitekt for jernbanen tegnet han stasjonsbygningene på Åmli–Treungenbanen (1913, nedlagt 1967), disse er preget av tidens nasjonale nybarokk, mens lokalstasjonsbygningen på Vestbanen (1917) også er preget av nybarokken, men er godt tilpasset den gamle nyromanske Vestbanebygningen. Ullevål kino i Oslo (1924, nå Ragnar Frischs auditorium) er en fin bygning i 1920-årenes nyklassisisme.