Waldemar Hansteen, født i Oslo, norsk arkitekt. Han tegnet i hovedsak bygninger i Skien og Oslo, bl.a. brannstasjonen i Skien (1887) og hovedkontoret for den tidligere Centralbanken for Norge (1912–22, sammen med Henrik Bull), et nybarokt bankpalass i Kirkegata 14–16–18 i Oslo, senere brukt av diverse statlige institusjoner og som hovedkontor for de tidligere bankene Fellesbanken og Sparebanken NOR. Hansteen tegnet også Norges bygning på verdensutstillingen i Chicago (1893).