Nils Marstein, norsk statstjenestemann. Sivilarkitekt fra NTH. Fra 1979 ansatt hos Riksantikvaren, avdelingsdirektør fra 1991, konstituert riksantikvar 1995, riksantikvar 1997-2009.