Gunnarsjaa + Kolstad Arkitekter AS, norsk arkitektfirma, stiftet i Oslo 1982 av Øyvind Ulf Gunnarsjaa (f. 1942) og Finn Fougner Kolstad (f. 1937). Firmaet er særlig kjent for sine kontorbygg og boligprosjekter. Blant kontorbyggene kan nevnes Furuholmen-gården ved Volvat (1981, påbygd 1994), Norsk Hydros bygg på Vækerø utført i samarbeid med Selmer-Furuholmen (1985 og 1987), og Ibsenkvartalet ved Hambros plass i Oslo (1996). Det siste består av fire høye volumer plassert rundt en indre gård, der det er passasjer mellom høyhusene. Anlegget er elegant plassert i aksen Rosenkrantz' gate–St. Olavs kirke, kledd i gul tegl, tildelt både Sundts premie og Statens byggeskikkpris 1997 og Houens Fonds diplom 2000. Av boligprosjekter kan nevnes boligbygg i Dronning Astrids gate 3 i Oslo (1994) og ti selveierleiligheter i småblokker i Bestumåsen 4 i Oslo (2003).