Ahasverus Munthe-Kaas Vejre, født i Nøtterøy, norsk arkitekt. Han tegnet bl.a. en rekke leiegårder i Oslo i 1930-årene, f.eks. boligkomplekset Doblougløkka (1935–38), et fint eksempel på funksjonalismens boligplanlegging, med fem etasjers teglblokker som danner varierte rom og gateløp.