Tor Skjånes, norsk arkitekt. Utdannet ved Norges tekniske høgskole 1949, senere spesialstudier i by- og regionplanlegging. I 1962 startet han sammen med Per Andersson den private institusjon for samfunnsplanlegging Asplan. Har i samsvar med sin praktiske virksomhet også utgitt en lang rekke publikasjoner.