Nicolai Stabell, norsk arkitekt. Utdannet ved Norges tekniske høgskole 1947, ansatt samme sted 1956, professor 1986. Samtidig har han drevet egen praksis med hovedvekten lagt på utarbeidelse av generalplaner i 1960-årene, og senere regulerings- og detaljplaner, vesentlig på Nordvestlandet og i Trøndelag.