Preben Kielland Krag, født i Oslo, norsk arkitekt; sønn av V. Krag. Med egen praksis i Oslo fra 1944, dels i samarbeid med Jens Selmer og senere med sin kone Gynt Krag, arbeidet han særlig med byplanproblemer, regulering og sosial boligbygging, bl.a. for OBOS. Sundts premie 1957 for boliganlegg på Bøler i Oslo sammen med Selmer.