Per Line, født i Time, norsk arkitekt, utdannet ved Statens arkitektskole i Oslo 1965, arbeidet hos Knut Knutsen til dennes død 1969. Egen praksis sammen med Christian Malon i Oslo i tre år før han flyttet til Klepp på Jæren, der hans kone Frøydis overtok gården Hauge. Her arbeidet han som bonde og arkitekt, tegnet kårboligen på gården (1973), Pollestad-hytta på Nærland (1980), og Orre friluftshus på Klepp (1987). Han stod for restaureringen av Hå gamle prestegård (fra 1979) og ledet 1987–88 arbeidet med boligmessen Bygg for fremtiden i Stavanger. I denne forbindelse stod han for en nennsom restaurering av et gammelt trehus. Han ble tildelt treprisen 1992.