Dag Rognlien, norsk arkitekt. Eksamen fra Norges tekniske høgskole 1944. Ansatt ved Brente steders regulering i Troms og Finnmark 1948–49. Bygde sammen med Odd Brochmann fra 1950 bl.a. Hellandheimen ved Molde og Dagsrudheimen ved Ulefoss, Lunde skole, Skien, og terrassehus på Ljabru i Oslo. 1966–92 redaktør av Norske Arkitekters Landsforbunds medlemsblad Arkitektnytt.