Hans Gabriel Finne, norsk arkitekt, kalt "Tommy", et tilnavn han fikk da han gikk på kostskole i England, bror av kunstneren Ferdinand Finne. Han studerte i Stuttgart 1935-40 bl.a. under professor Paul Bonatz, hadde i etterkrigstiden praksis hos Arnstein Arneberg. Han har tegnet boliger, fabrikker og kontorer, men er kanskje mest kjent for sine nyinnredninger (restitueringer) av eldre lokaler. Blant disse kan nevnes Palmen på Grand Hotel, Theatercafeen og Olav Vs hall på Akershus, alle i Oslo, videre hovedbygningene på Jarlsberg, Ulefos og Skinnarbøl. Han har også laget innredningene i en rekke passasjerskip. Finne har videreført og utviklet den historiske arkitekturtradisjonens formspråk uten å lage kopier, markert seg mot etterkrigstidens skjemamessige modernisme og har engasjert seg mot riving av historiske bymiljøer.