Heinrich Jürgensen var en norsk arkitekt. Han fungerte som rådgiver ved oppførelsen av De Sandvigske Samlinger på Maihaugen. Jürgensen var også sentral under gjenoppbyggingen av Ålesund etter brannen i 1904, og han oppførte ca. 25 bygninger som alle bidrar til å gi byen dens jugendpreg.