Stein Halvorsen, norsk arkitekt, utdannet ved Oslo ingeniørhøyskole og Arkitekthøgskolen i Oslo, egen praksis fra 1996. Han har arbeidet med en rekke forskjellige typer prosjekter: boliger (bl.a. to større prosjekter i Drammen og Stavanger), byplanoppgaver og offentlige bygg, bl.a. flere tinghus. Han har vært en av pionerene innen økologisk tenkning ved byggeprosjekter og satsing på massivtrebygg. Av hans og hans arkitektkontors mange store produksjoner kan nevnes Sametingsbygningen i Karasjok, sammen med Christian Sundby (2000, Statens byggeskikkpris 2001), Norges ambassadørbolig i Berlin (2000), Sal Haaken ved Henie Onstad Kunstsenter (2003), Tana tinghus, Tana bru (2004), Eidsvoll tinghus (2004), Follo tinghus, Ski sentrum (2005/06) og Psykiatrisk klinikk, Bardu (ferdig 2006).