Ola Steen, norsk arkitekt. Utdannet ved Norges tekniske høgskole 1969; professor samme sted 1990. Hans mest kjente verk er Nordens Hus på Færøyene (1983). Tildelt Treprisen 1990.