Mari Kollandsrud, norsk arkitekt. Utdannet ved Norges tekniske høgskole 1956. Egen praksis sammen med sin mann Gullik Kollandsrud. Har nedlagt et betydelig arbeid for fortidsminnesaken, bl.a. som hovedsekretær i Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring og som redaktør av tidsskriftet Fortidsvern. Ansatt hos Riksantikvaren fra 1992. Har utgitt bl.a. Pilegrimsleden til Nidaros. – En guide til vandringen (1997) og Pilegrimenes vandring til Nidaros (1999).